PROFIL 11f
LED slova od punog akrila
Frontalno osvjetljenje

PROFIL 11s
LED slova od punog akrila
Stranično osvjetljenje

PROFIL 11bs
LED slova od punog akrila
Indirektno i stranično osvjetljenje

PROFIL 11b
LED slova od punog akrila
Indirektno osvjetljenje

PROFIL 11fb
LED slova od punog akrila
Frontalno i indirektno osvjetljenje

PROFIL 11o
LED slova od punog akrila
Konturno osvjetljenje

PROFIL 11n
LED slova od punog akrila
Imitacija neona

PROFIL 11fp
LED slova od punog akrila
Frontalno i parcijalno stranično osvjetljenje

Klizač Dan / Noć

h

Makro Dan

h

Makro Noć

PROFIL 11n
LED slova od punog akrila
Imitacija neona

Imitacija neona, bijela boja standardna, ostale na upit
Frontalno osvjetljenje
Min. dubina 33 mm
Min. širina tijela slova 12 mm
Visina slova od 30 – 2000 mm
Unutrašnji uglovi slova izrađeni sa min. prečnikom 6 mm

SWITCH THE LANGUAGE