PROFIL 11f
LED slova od punog akrila
Frontalno osvjetljenje

PROFIL 11s
LED slova od punog akrila
Stranično osvjetljenje

PROFIL 11bs
LED slova od punog akrila
Indirektno i stranično osvjetljenje

PROFIL 11b
LED slova od punog akrila
Indirektno osvjetljenje

PROFIL 11fb
LED slova od punog akrila
Frontalno i indirektno osvjetljenje

PROFIL 11o
LED slova od punog akrila
Konturno osvjetljenje

PROFIL 11n
LED slova od punog akrila
Imitacija neona

PROFIL 11fp
LED slova od punog akrila
Frontalno i parcijalno stranično osvjetljenje

Klizač Dan / Noć

h

Makro Dan

h

Makro Noć

PROFIL 11bs
LED slova od punog akrila
Indirektno i stranično osvjetljenje

Indirektno i parcijalno stranično osvjetljenje
Min. dubina 10 mm
Min. širina tijela slova 12 mm
Visina slova od 30 – 2000 mm
Unutrašnji uglovi slova izrađeni sa min. prečnikom 6 mm

SWITCH THE LANGUAGE