Copyright & Privacy

Provis d.o.o. nastoji poštivati u svim publikacijama autorska prava na zvučne, foto, video, grafičke ili tekstualne sadržaje korištenjem vlastitih sadržaja i tekstova. Sve unutar internetske prezentacije pomenute ili prikazane i eventualno od trećih lica zaštićene robne marke i znakovi su zaštićeni u skladu s odredbama važećih zakona o zaštitnim znakovima i vlasničkih prava upisanih vlasnika. Sama spomen ne znači da znaci nisu zaštićeni od treće strane.

Autorska prava za bilo koji objavljeni materijal pripadaju Provis d.o.o. Svaka reprodukcija ili korištenje grafike, audio i video isječaka i tekstova u drugim elektronskim ili tiskanim publikacijama bez izričitog dopuštenja Provis d.o.o. nisu dopuštena.

Ako u okviru Internet prezentacije postoji mogućnost unosa ličnih podataka (e-mail adrese, imena, adrese), ista je dobrovoljna a Provis d.o.o. se obavezuje da se osobni podaci neće davati trećim stranama.

SWITCH THE LANGUAGE