PROFIL 11f
LED slova od punog akrila
Frontalno osvjetljenje

PROFIL 11s
LED slova od punog akrila
Stranično osvjetljenje

PROFIL 11bs
LED slova od punog akrila
Indirektno i stranično osvjetljenje

PROFIL 11b
LED slova od punog akrila
Indirektno osvjetljenje

PROFIL 11fb
LED slova od punog akrila
Frontalno i indirektno osvjetljenje

PROFIL 11o
LED slova od punog akrila
Konturno osvjetljenje

PROFIL 11n
LED slova od punog akrila
Imitacija neona

PROFIL 11fp
LED slova od punog akrila
Frontalno i parcijalno stranično osvjetljenje

3D svjetleće reklame model Profil 11 se proizvode od punog akrilnog bloka sa integrisanim i zaptivenim LED-diodama, otporno na prodor vode i prašine prema IP67. Različiti tipovi i efekti svjetlosti – direktna, indirektna ili kombinacija ovih efekata je postignuta korištenjem najkvalitetnijih komponenti, materijala i najmodernijom CNC tehnologijom do najsitnijeg detalja. Sve reklame Profil 11 su podesne za unutrašnju i vanjsku upotrebu.

SWITCH THE LANGUAGE